Sản phẩm và dịch vụ

Sản phẩm – Dịch vụ

Sản phẩm dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Hoạt động thương mại;
  • Cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu;
  • Tư vấn lập trang web;
  • Môi giới bán hàng xuất khẩu;
  • Tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước