The big cheater in casting business in Vietnam

The big cheater in casting business in Vietnam

cheater_image

A German client has just forwarded the email from the man as follwed:

“I got confirmed from Hung Anh company (Mr.Hung) that your company got big trouble with payments and all order from him have been sold for scrap up to 60% although the goods is perfect.

And he said your company did like this with all companies in China, india….now move to VN

…”

They ask us about this matter…

This man:  Tuan from here: Company EHT <vietnamcastiron@gmail.com>

Click here to see details: The big cheater in casting business in Vietnam

=====

Khách hàng Đức vừa báo về thông báo cho biết Mr. Tuấn nói rằng, công ty Hùng Anh Hà Nội đã khẳng định họ là công ty tệ, có vấn đề về thanh toán, lừa các công ty ở Trung Quốc, Ấn Độ.. nay lại đến lừa các công ty ở Việt Nam. Khách hàng đã chuyển tiếp nội dung này cho Công ty TNHH Hùng Anh Hà Nội và hỏi về việc này.

Đồng chí này tên là Tuấn, ở địa chỉ công ty này: Company EHT <vietnamcastiron@gmail.com>

Mọi người có thể bấm vào đây để xem chi tiết hơn: Chính xác kẻ lừa đảo trong nghề đúc ở Việt Nam